måndag, juli 17, 2006

DIKT

Så kan vi skriva något följebrev sedan. Visslar. Visslar. Så kan vi skriva ett moldaviskt
följebrev sedan. Så kan vi skriva ett moldaviskt följebrev sedan. Så kan vi skriva ett moldaviskt följebrev sedan. Så kan vi skriva ett moldaviskt följebrev sedan. Visslar. Visslar
Visslar. Visslar. Visslar. Visslar. Visslar. Så kan vi skriva ett moldaviskt följebrev sedan.

DIKT

Brödrost under en yta. Hutsch. Hutsch. Gnolar. Gnolar. Brödrost under en yta.
Brödrost under en yta mindre än den här brödrost under

Inga kommentarer: