tisdag, november 11, 2008

Dikt nummer 3 på Tellus

Kalkregn vid horisonten
I klang med mitt allt vitare ansikte
De röda öknarna bleknar
Trasten går en underjordisk gång
Likt en tång klämde vinden min handled
Och fick den att berätta om floden
I kaktusens ögon en mildhet som bär nålar och sav
Målad på ett pansar av månen själv
Lyfte jag ögonlocken

Dikt nummer 2 på Tellus

Det ena

Att lyssna på en havsmanet eller ta av sig sin pistol
Att hemlighålla en gåta eller ta tåget mot norr
Att växla ett spår eller trä ett spett
Att elda en byxa eller omfamna
Att slå sig i huvudet med en burk eller förbaska
Att skåda ett fjäll eller ångra sig
Att stänga ögonlocken eller skratta
Att fnysa eller skotta en backe
Att höra en tupp eller stjäla

Dikt nummer 1 på Tellus

Alfabet

Varje bokstav visar upp en värld av betydelse
Ångesten bor i möjligheten, varje bokstav har sin egen sorg
Sorgsenhetens O eller glädjens A
Stockholms två arkipelager blir i språket till en
Språket kan inte botas, dess själ kan inte frigöras från bokstäver
Alfabet betyder oxhus och så mycket mer