söndag, augusti 24, 2008

Dikt

jag är på väg till en plats som är bara min egen
jag är olik men ändå lik
jag kliver in i nordanvindens kök
jag skriver in mig i lövens bok
jag skalar av en hinna hud

jag gömmer mig under motorvägen
söker efter en sirapssuck
efter en vindpust mot mitt bröst
efter strimmorna i kattens päls
söker i gruset efter italienska ord
jag är innesluten i en gloria
och kan inte ta mig ut
jag söker efter en blixt av is
söker efter skorpioner i dimman
strålkastare på öppet hav
söker efter en kastanjeallé bland molnen

jag ramlar ner i en snöklädd ormgrop
tänker på när ormarna kokar sitt gift
sökandet är en pendelrörelse
att mekaniskt dingla mellan två extremiteter
sökandet är som matematikern på havets botten
som att hosta upp ett äpple av guld
som en mjukhet försvinner och lämnar plats åt en blåtira

Inga kommentarer: