tisdag, augusti 01, 2006

060802

Tänka och prata lite tidernas begynnelse i en urologisk snorsnylt visslande enligt uttalade prinsen ingrodd av treuddens tröga snoken tänker i dekalens vattenkastade vattenkastningsvatten hurologisk hurrologisk skrattande säkerligen frågande felaktigt uroterapeutiskt felstavat suckande medicinskt trasigt rubrik riktigt rensad avvikare tragglar på en reflektion ödla gående meter efter meter reflektion efter reflektion under ett friare sätt att spela schack i strumplästen kvarstår det tänkta tomrummets struliga struma under ett friare sätt att spela schack i strumplästen ytterst till knarrande textualiters rikliga sork rik på elände och sur också dräktig av särken efter etter usligt textmässig rimmande skön uroterapeutiskt felstavat suckande medicinskt alternativt ambidextriös i dekalens vattenkastade urologiska riktigt retade trans transcendens utan eviga ergonomer i kylskåpet under en idegran mikrofoniskt inplanterad i resans rivstarts litografiska surrealistiska rörelser i Serbien under en ytas lilla tänkta tråkiga kavalkad tänka och prata lite tidernas skulle du inte skriva en seriös artikel skulle du inte skriva en seriös artikel skulle du inte skriva en artikel till bara resans tänkta en artikel till saint louis surrealistiska tidskrift in english of course we will contribute to the magazine of american surrealists and friends of secret imaginary groups in a common paper which will enhance the article of saint louis armed insurrectionary revolutionary blogger united with arms of language against the church enhanced articles of magic published and republished seriously as poetry thinking towards the american way of communicating vessels with thumbnails an article offered by thoughts we do not know in the process of letters to our serious thinking magic within the upper hammerfall each english surrealist should consider like each american surrealist should resemble an ensamble of pronounciation of the chairman of saint loius blackhead of resistance to the truth by speaking of anything of the soup of illegal spectacle by any means controversy by default at speed of lightning vessel underground at speed pronounciation of the chairman of saint loius blackhead of resistance to the truth by speaking of anything of the soup of illegal spectacle by any means controversy by default at speed of lightning vessel underground seriously thinking about the seriously thinking about the seriously thinking about the seriously thinking about the seriously thinking about the seriously thinking about seriously thinking each step of the thinking stinking wave over the streets overthrown by dark waters roger waters drinking waters dodging underwaters sources game of war slice of word sources of workers movements flying spoons on baloons with water heights from a hundred years long since swimming spaces of sweden gray spacing fences of relieving in sweden

Inga kommentarer: