tisdag, augusti 01, 2006

Om automatism

automatisk skrift automatisk skrift automatisk skrift automatisk skrift
automatisk skrift automatisk skrift automatisk skrift

K: Automatism..det är "tankens verkliga funktionssätt"
S: Men måste man inte registrera den? Om tanken inte skrivs, skulle den då vara falsk?
K: Det är falskt..eh..heheheheheh. Det är falskt.
S: Är skriften mer verklig än tanken? Om tanken i sig själv är falsk, och skriften är "tankens verkliga funktionssätt"..
K: Är tanken mer verklig än skriften?
S: Nej, men du kallar ju inte den "automatiska" tanken för "skriftens verkliga funktionssätt"?
K: Den automatiska tanken är mer verklig än den automatiska skriften.
S: Men...men då är skriften som tankens verkliga funktionssätt inte så verklig som den automatiska tanken själv, utan en sorts falskare kopiering av den?
K: Falsifiering, reproduktion
S: Alltså en falsifiering, reproduktion, av tankens verkliga funktionssätt?
K: Samtidigt med en..ett tankens tänkande
S: Word Verification. Samtidigt, eller lite senare...
K: Hm. Tänkandet..dricka vatten
S: Kommunicerande...vadå dricka vatten? Hm..jag tror vi håller på och definierar kommunicerande. Tänkandet, dricka vatten
K: Kommunicerande tankar.
S: Kärl? Vadå kärl?
K: Ett tänkande
S: En koppling mellan magen, halsen, innehållet i huvudet, handen och den andre
K: En koppling mellan kärlet och kommunikationen.
S: Är det allt?
K: Kärl, kommunicerande kärl, kommunicerande karaff!
S: Girerande giraff
K: Kommunicerande karaff. Tänkandets funktionshinder.
[K. dricker vatten]
Tänkandets tankestoff. Tänkandets tankestopp.
S: Ett kollektivt tänkande, som bara förvaras i olika karaffer, som kommunicerar genom automatism
K: Tänkandet och individen, individuationens tänkande kontinuum tänkande.
S: Nej.
K: Jo. Eh, individuationens tänkande tänkt i banor av individer.
S: Vad är det?
K: Immanens. Individuellt tänkande fördelat på olika kärl.
S: Vem är individen och vem fördelar?
K: individen är kollektivt slöseri. Kollektivet fördelar.
S: Menar du som Bataille, med överflödet, slöseriet, exess? Men jag ser exessen som kollektiv,
medan individen alltid är trancendent.
K: Ja, men individen är immanent i speciella sällsynta motsatsförhållanden till trancendens.
S: Är inte det typ romantiskt, alltså att geniet uttrycket det universella i sin partikularitet och så vidare? Mikrokosmos-makrokosmos, mystik.
K: Ja, kollektiv fördelning är tänkandets immanens, eller.
S: Ja, tänkandet är kollektiv-immament, fördelningen är social och kommunikativ och beror på makt(där kommer motsatsförhållandet in), vilket kan innebära individuellt slöseri med kollektiva resurser.
K: Fördelningen är social och beror på maktens motsatser, maktens automatiska sätt att fördela. Makten är ju som ett vattentorn som fördelar vatten till individer.
S: Undgår automatismen maktens fördelningar? Eller menar du att varje individ får sin beskärda del av tänkandet?
K: Nej. Jag menar så här, vattentornet är ett trancendent plan, fördelningens funktioner och komponenter förkroppsligar immanensen, så varje makt får också sin individ... om vi tänker oss att den sociala fördelningen av makt är immanent, vem är trancendent?
S: Individen, som är en ideologisk konstruktion som antas läggs till grund för fördelningen. Men det är alltså fördelningen av poesi vi snackar om, av tänkandet verkliga funktionssätt, men jag menar att individuationen är godtycklig men makten fördelar det konkreta flödet av kollektivt överflöd, ja...
K: Ja, flödet är immansensen, från vattentornet, vattnet flödar, ner i underjorden , ner i trädets rötter och fördelas i ett socialt ekosystem. Individuationen är godtycklig men social likväl.
S: Ja, jag tänker att kärlen är individuella, de är likväl sociala och kommunicerande, men innehållet är immanent , den kollektiva överflödiga immanensen.
K: Kärlen är individuella, men individuation är något annorlunda. Individuation är automatism.
S: Jag tänkte att individuation hade att göra med maktens formande och genererande av individer.
K: Jag menar alltså att individen är ett subjekt som individuerar sina objekt.
S: Individuation är en process, men vad gör den med objekten menar du? Gör dem individuella? Gör dem tillhörande individen?
K: Individens tillhörigheter, komponenter.
S: Men tänkandet kommer från en kollektiv källa, objekten kan bara tillägnas genom att brukas för att sedan återlämnas till källan. I alla fall inom automatismen.
K: Eller den gemensamma källan. Den gemensamma källan är makt, den gemensamma tanken är ett kommunicerande kärl.

Inga kommentarer: