lördag, augusti 19, 2006

POEM

namnet på en stekel
hymenopteron
namnet på en deg
degenopteron
namnet på en stekel
hymenopteron
namnet på en stekel

dagbok dagbok dagbok

Inga kommentarer: