söndag, augusti 06, 2006

Om automatism del 2

K: automatisk drift med den automatiska aneyrysm infaller samtidigt som den automatiska skriften

K2: vattenautomatik eller snattarens automat poetiseras med automatisk skriftprosa ?
K: eh skriftprosa är ett kommunicerande helvete eller ett kommunicerande ämbete slirkprosan är alltid automatisk i skriften den sker per automatik eh automatismen driver med sig självt eh drar sig en skottkärra eh definieras som automatismens törst
K2: vattenautomatik inbegriper komponenterna vattensomatik och vattensomnambulism vattenneologism vattenetymologi vattenmystik vattenmytologi eh vattenautomatiken vattnar åkern
K: hur ? på vilket sätt ?

K2: vattenneologismerna är ofrånkomlio omfrånkomliga ofrånkomliga obligatoriska
K: vötten waffen-vatten neologiskt dopvatten vatenvatten vatten vatten vatten
felstavningsvatten vatten är en duktig neologism vattenmystik är sexologi

K2:?

K: vattensort vattensork tesort tesork vattenmystik är sexologi vattenneurologi vatten eh är ett vattendrags mäktiga kraft vattenkraft vatten är eh vatten ?

K2: vatten vatten vatten vatten vatten vatten vatten vatten vatten vatten vatten vatten vatten vatten vatten vatten vatten vatten vatten vatten vatten vatten vatten vatten vatten vatten vatten vatten vatten vatten vatten vatten vatten vatten vatten vatten

K: v för vatten a för atten t för tten t för ten e för en n för n
vattenföreningen lever yeah yeah yeah eh automatiskt vatten

K2: automatisk skrift pseudodiskuteras inuti automationens godisautomat pseudo pueblo automato automatisk textualitet skrivs med VERSALER VERSALER vnderbara VERSALER UNDERBARA VERSALER VERSALER VERSALER

K:
VERSALER VERSALER PSEUDODISKUTERAS KALLE GRILL KALLE GRILL
VERSALER VERSALER VERSALER VERSALER VERSALER VERSALER VERSALER VERSALER

Inga kommentarer: